Monarch – civilian mining ship


Monarch – civilian mining ship